Var glad min själ, åt vad du har.
Nu har du hundra sommardar
Och detta är den första!
När solens lopp sin ände tar
Så har du nittionio kvar,
Och någon blir den största. 

Giv noga akt på var du står,
Imorgon är med ens igår,
Det går så fort att vandra.
Lägg märke till att vad du får
är hundra sommardar per år,
I morgon är den andra ...

~ Kajenn ~